สงวนลิขสิทธิ์ 2020 กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม